Vad innebär färdigt golv (FG)?

Svar

Det är viktigt var i höjdläge man placerar den nya byggnaden. Färdigt golv (FG) bedöms sedan av handläggare på bygglovsenheten i din kommun, i relation till läget för gatan, befintlig mark, grannar, anslutning service mm. Detta mått behöver bestämmas utifrån förutsättningarna på tomten, gärna ihop med en markentreprenör. Våra säljare och ritare finns givetvis med som bollplank i dessa beslut.