Personuppgiftspolicy

Alingsås Huspaket AB, org.nr. 556442-9362 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras.

Denna policy är framtagen för att beskriva hur vi hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen GDPR, som gäller i Sverige och övriga EU.

Alingsås Huspaket AB hanterar personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar, skicka ut våra nyhetsbrev och för att vi ska kunna kommunicera med dig på ett enkelt sätt. Vi sparar dina uppgifter olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Vissa lagar kräver att vi ska spara personuppgifter under en viss tid.

En personuppgift är information som går att knyta till dig, exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer.

Det är i de flesta fall du själv som är källan till de personuppgifter som vi har tillgång till, exempelvis genom att du anger namn, e-postadress och telefonnummer när du kontaktar oss eller sedan tidigare är kund hos oss. Dina personuppgifter kan komma att kompletteras och/eller uppdateras med hjälp av andra register.

Alingsås Huspaket AB säljer inte (varken mot eller utan vederlag) personuppgifter till annan part. Personuppgifter överförs bara till av oss anlitade underentreprenörer för att de ska kunna utföra det de anlitats för. Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs eller så länge de måste sparas på grund av lagkrav.

Du kan när som helst kontakta oss för att spärra dina uppgifter, ta bort dig ur vårt register, begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter eller återkalla givna samtycken. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig. Sådan egenhändigt undertecknad begäran ska göras skriftligt till Alingsås Huspaket AB, Bergstena Sågen 1, 44192 Alingsås.

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor eller invändningar avseende vår behandling av dina personuppgifter. Du når oss på 0322-229550 alt. info@alingsashuspaket.se. Du har också rätt att höra av dig till Datainspektionen.