Gjuta bottenplatta: Så går det till

Armering och förberedelser inför gjutning

Det är många olika steg som ingår i processen när man bygger nytt hus. Första steget är att planera och förbereda tomten för en gjuten bottenplatta. Men hur går den processen egentligen till? I denna artikel går vi igenom alla steg fram tills du har en färdig och gjuten bottenplatta på din tomt.

Tänk igenom husets placering på tomten

Det allra första man bör göra i planeringen av sitt nya drömhus är att noga tänka igenom hur huset ska placeras på tomten. Tomtens utformning, väderstreck, sol, vind, omgivning, utsikt och grannhus är faktorer som är viktiga att ta med i beräkningarna. Själva placeringen av huset kan både påverka, och i vissa fall till och med avgöra, den slutliga utformningen av ditt nya hus.

Förutom att placeringen av huset är viktig så är det även viktigt att tänka igenom på vilken höjd man vill att huset ska hamna. Bara en liten höjning av marknivån kan göra stor skillnad för helheten och kanske även förbättra utsikten. Det är sällan en tomt är helt plan och utjämnad och de flesta behöver antingen spränga, fylla ut delar av tomten eller göra båda delarna.

När man står på sin ojämna och ofärdiga tomt är det ofta svårt att föreställa sig hur slutresultatet kommer bli. Vi finns alltid tillgängliga som bollplank och hjälper dig gärna med denna typen av frågor men det bästa tipset är att åka ut till tomten tillsammans med en markentreprenör. Då kan ni prata igenom olika alternativ på plats och ni kan få professionella tips och råd. Det kan t.ex. skilja väldigt mycket i kostnad beroende var på tomten man placerar huset. Den typen av frågor har en duktig markentreprenör bra koll på.

Bygga hus, markarbete och kantelement

Markarbetet är färdigt och alla kantelement är utsatta.

Gjuta bottenplatta steg för steg:

1.   Innan man får sätta igång

Innan man får börja med markarbetet på tomten behöver man ha ett godkänt bygglov och ha haft ett tekniskt samråd ihop med kommunen.

2.   Grovutsättning

Det första som görs på tomten är att kommunen/GIS-enheten (geografiskt informationssystem) kommer och gör en grovutsättning på tomten. Då sätter man ut en fixpunkt med höjdangivelse samt hörnstolpar för huset.

3.   Markarbete med grävare

Med grovutsättningen som grund kan markentreprenören i sin tur mäta ut med laser var allt på tomten ska hamna. De gräver ner vatten, avlopp, dränering och slangar för el och fiber på tomten innan de förbereder marken.

4.   Finutsättning

Kommunen/GIS-enheten kommer ut en andra gång för att göra en finutsättning. Då sätter man de exakta hörnpunkterna för bottenplattan.

5.   Slutgiltiga markförberedelser

Nu kan man kontrollera att vatten och el kommer upp ur marken på rätt ställe. Markentreprenören har förberett en färdig flisbädd och sett till att tomten är utjämnad och avvägd på rätt höjd.

6.   Utsättning av kantelement och bottenplatta

Det är nu dags för snickaren (eller i vissa fall betongfirman) att sätta ut kantelementen exakt där bottenplattan ska stå. Innanför kantelementen, som är 40 cm höga, bygger man upp med  tre lager cellplast som totalt bygger 30 cm på höjden. Elektriker och rörmokare behöver vara på plats och göra sina sista justeringar innan man kan lägga färdigt all cellplast. Ovanpå den läggs sedan golvvärmeslingorna och armeringen som hamnar högst upp. Det är endast de översta 10 cm av bottenplattan som man därefter fyller med betong.

Bottenplatta med armeringsjärn, cellplast, golvvärme, VVS, el och armering

Cellplast, golvvärme, VVS, el och armering är på plats och plattan är redo för gjutning.

7.   Lägeskontroll

Innan man kan börja gjuta måste kommunen/GIS-enheten komma ut och göra en lägeskontroll. Byggets KA (kontrollansvarig) behöver också vara på plats och se så allt gått enligt plan innan man börjar gjuta.

8.   Gjutning

Det vanligaste är att man anlitar en betongfirma som kommer och gjuter bottenplattan. Det är väldigt viktigt att grunden blir helt plan och rak eftersom även små avvikelser syns tydligt och kan skapa problem när det sedan är dags att montera stommen. Innan betongen härdar bearbetas den för att få ut eventuella luftbubblor och ojämnheter. När ytan håller på att torka kör man en stor slip (helikopter) över plattan för att jämna till och få den slät och fin.

Betongen är helt genomtorkad efter ca 45 dagar men torktiden kan såklart variera mellan olika byggen och olika förutsättningar. Ytskiktet torkar dock snabbt och man kan börja resa stommen redan efter några dagar. Bottenplattan behöver däremot vara helt uttorkad när det senare i processen blir dags att lägga golv i huset. Då kontrolleras fukthalten i plattan med hjälp av ett borrprov.

Gjuten bottenplatta

Tips om du vill ha synligt betonggolv i huset

Många vill idag ha betonggolvet synligt i huset och då är det viktigt att man säger till om detta innan så det kan tas med i beräkningarna. Plattan är väldigt känslig under de första timmarna när betongen härdar och yttre påfrestningar som t.ex. väder och vind kommer att påverka slutresultatet. Ett tips är att noga städa ur grunden så det inte ligger något skräp kvar innan gjutningen. Det kan räcka att det ligger en liten frigolitbit i botten så kommer den att flyta upp till ytan och skapa ett märke i det färdiga betonggolvet. Detta har de duktiga betongfirmorna koll på.

Det finns många olika slutbehandlingar man kan välja mellan för att få en fin finish på sitt betonggolv. Ta gärna hjälp av en golvfirma eller din snickare för att få de bästa tipsen och råden utefter vad du är ute efter.

Nästa steg i byggprocessen

Nästa steg i processen är leverans och resning av stommen. Hos oss levereras ditt huspaket i flera olika omgångar anpassat efter när byggmaterialet ska användas i bygget.

3 snabba frågor och svar om att gjuta bottenplatta:

Är det någon säsong på året som är bättre eller sämre att gjuta bottenplatta på?

Man kan egentligen gjuta bottenplatta vilken tid som helst på året men under vår och höst är det allra bäst förutsättningar. De senaste årens relativt milda vintrar har lett till att många börjat bygga hus mitt i vintern också. Det underlättar dock för gjutningen om det inte är snöslask eller väldigt varmt ute. Uppehåll och plus 10 grader är nästan ultimata förhållanden. På sommaren behöver bottenplattan vattnas för att betongen inte ska brinna för snabbt och riskera att spricka.

Hur mycket är Alingsås Huspaket inblandade kring markarbete och bottenplatta?

Vi på Alingsås Huspaket levererar bottenplattan och allt material till grunden. Leveransen innefattar bland annat kantelement, cellplast, armering, golvvärme och golvvärmefördelare. Det är oftast snickaren som sätter ut grunden på tomten innan rörmokaren och elektrikern kommer och gör sitt jobb. Avloppsrör och vattenrör som grävs ner på tomten ingår oftast i markentreprenörens offert medan mindre detaljer som böjar och golvbrunnar levereras och sätts på plats av rörmokaren.

Vilka entreprenörer är inblandade för markarbete och bottenplatta?

Precis som i alla projekt så varierar de inblandade parterna beroende på projektets utformning och storlek. Det vanligaste är dock att följande entreprenörer är inblandade vid markarbete och gjutning av bottenplatta för en privat villa:

 • Markentreprenör
 • Snickare
 • VVS/Rörmokare
 • Elektriker
 • Betongfirman som gjuter
Boka möte

Boka möte

Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill träffa oss i Bergstena så återkommer vi med en bokningsbekräftelse.

  Namn*

  Telefonnummer*

  Mail*

  Var ska du/ni bygga?*

  Önskad dag

  Önskad tid

  MorgonFörmiddagEftermiddag

  Meddelande

  Vi värnar om era personuppgifter. Läs vår personuppgiftpolicy här.

  Beställ gärna våra kataloger

  Beställ