Vad är en kontrollansvarig (KA)

Svar

En kontrollansvarig (KA) är en person som utses av byggherren och som ska företräda byggherren gentemot leverantörer och hantverkare. Denne ska även delta i byggsamråd och närvara vid kontroller och besiktningar. KA skall bevaka att samhällets krav på tillgänglighet samt tekniska krav uppfylls. KA upprättar en kontrollplan som ligger till grund för slutbeskedet. KA kan ha en riksbehörighet av enkel, normal alternativt kvalificerad art, eller ha ett lokalt godkännande.

Anmälan om kontrollansvarig ska göras tillsammans med bygglovsansökan. För att hitta en behörig certifierad kontrollansvarig sök i boverkets register.