Vad är marklov?

Svar

Inom områden med detaljplan krävs normalt marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter ändras avsevärt. Ordet avsevärt kan variera mellan olika kommuner, ofta gäller det mer än 50 cm men i vissa fall mer än 1m. Ibland krävs marklov även för trädfällning eller skogsplantering.