Vad är en grundritning?

Svar

En grundritning redovisar konstruktionen av husets grund som t.ex. betongplatta, grundmurar osv. denna krävs för att få bygglov. Vi hjälper givetvis till med att ta fram denna handling.