Allt du behöver veta om värme och ventilation – Del 2

Värme och ventilation.

Det är inte så lätt att ha koll på alla tekniska detaljer när man bygger hus. Hos oss behöver du egentligen inte ha koll på någonting om varken värme eller ventilation. Om du inte vill. På våra möten guidar vi er genom alla val och presenterar olika alternativ för både värme och ventilation, så ni kan göra ett tryggt val som känns rätt i magen både idag och i morgon.

I denna artikelserie i två delar går vi igenom de vanligaste och mest energieffektiva lösningarna för värme och ventilation för nybyggda villor i svenskt klimat. Om du inte redan gått igenom Steg 1 om värmepumpar och varmvattenkapacitet hittar du den här: Allt du behöver veta om värme och ventilation – Del 1.

När man väl valt värmepump är det dags att börja kika på vilken typ av ventilation man vill koppla på systemet. De två vanligaste alternativen som installeras i svenska småhus är antingen frånluftsventilation eller från- och tilluftsventilation, även “slarvigt” kallad FTX.

Steg 2: Att välja ventilationssystem

Frånluftsventilation

Frånluftsventilation är den allra vanligaste lösningen i Sverige och installeras i ungefär 90% av alla nybyggda hus. Den vanligaste lösningen är en NIBE F730 i kombination med friskluftsventiler. Det är ett självgående, enkelt och kostnadseffektivt system som ventilerar och värmer upp både hus och varmvatten.

Ventilationen bygger på att det bildas ett undertryck i huset. I frånluftsvärmepumpen sitter en fläkt som är kopplad till ett ventilationssystem som leder till alla rum i huset som har en vattenkran. Det kan t.ex. vara kök, badrum, toaletter och tvättstuga. Luften i dessa rum sugs ut genom don i taket och transporteras till värmepumpen för att sedan släppas ut genom en takhuv uppe på taket.

När luft sugs ut från kök och badrum kommer det naturligt att bildas ett svagt undertryck i huset som gör att luft från övriga rum automatiskt dras mot de rum som har ett utsug. Luften lämnar då t.ex. sovrum, vardagsrum och kontor. Men hur kommer det in ny luft i huset? Jo, i de väldigt täta husen som byggs idag så punkterar man medvetet den täta barriären på specifika ställen genom att sätta in en friskluftsventil i husets övriga rum. Eftersom hålen är så pass stora i ventilerna så kommer luften in med ett lugnt tempo och god spridning vilket gör att man inte upplever det som dragigt.

frånluftsventilation med friskluftsventiler i sitt New Englandhus

Familjen Åkerblad/Ingelberg valde att installera frånluftsventilation med friskluftsventiler i sitt New Englandhus.

Detta system kallas för frånluftsventilation med friskluftsinsläpp. Det är fläkten i värmepumpen som hjälper till att skapa undertrycket i huset så att huset automatiskt kan andas frisk luft. På ett dygn har all luft i hela huset bytts ut 12 gånger utan att man ens märkt det. Det innebär också att det blir mycket kalluft för huset att ta hand om på vintern då helt ny luft ska värmas upp varannan timme. Kall luft kommer in och det är sedan golvvärmen eller radiatorernas jobb att värma upp luften i huset.

Uppvärmd inomhusluft motsvarande 12 hus passerar alltså ut genom värmepumpen varje dygn. För att all den energin och värmen inte ska gå till spillo så tar värmepumpen tillvara på så mycket som möjligt för att värma upp t.ex. golvvärme och varmvatten innan luften släpps ut genom en takhuv uppe på taket.

En frånluftsvärmepump är gjord för nyproducerade småhus som är täta och har låg energiförbrukning och skulle inte fungera att installera i ett gammalt hus. Gamla hus gör slut på mycket mer energi än ett nybyggt hus och då krävs en stark motor i form av en bergvärmepump. I de fall där ditt nybyggda hus kräver kraften från en bergvärmepump så går det utmärkt att kombinera med frånluftsventilation. Då installerar man bara en så kallad frånluftsmodul (FLM) som en enhet ovanpå bergvärmepumpen och helheten fungerar på samma sätt som en frånluftsvärmepump med friskluftsintag men du får ett mer kraftfullt system.

bergvärmepump och ett FTX-system

Familjen Ehrnberg får värme och ventilation genom en bergvärmepump och ett FTX-system med tallriksventiler i taket.

Från- och tilluft (FTX)

Ett annat alternativ som kan passa bra för nybyggda villor är från- och tilluftsventilation, eller som tidigare nämnt FTX. Till skillnad från frånluftsventilering är detta istället en speciell typ av luftväxlingsteknik. Tekniken bygger på ett styrt fläktsystem som genom frånluftsventiler i taket transporterar bort använd luft från t.ex. kök, badrum och tvättstuga samtidigt som förvärmd luft blåses in till övriga rum som t.ex. sovrum, vardagsrum och kontor genom tilluftsventiler.

I ett FTX-system behöver man installera separata kanalsystem för att transportera inkommande och utgående luft separat. Använder man en frånluftvärmepump med tilluftsmodul så passerar den inkommande luften genom ett vattenbatteri för att vid behov värmas upp till rumstemperatur innan luften kan gå ut i huset. Precis som med frånluftsventilation så byts luften i huset normalt ut ca 12 gånger per dygn.

Ett FTX-aggregat återvinner ca 50-80% värmeenergin från den använda luften innan överskottet släpps ut på taket. På sommaren finns det även möjlighet att styra temperaturen på den inkommande luften för att blåsa in svalare luft. Systemet sköts automatiskt men går även att styra manuellt. FTX, eller förvärmd tilluft som det också kallas, kombineras ofta med en bergvärmepump.

Vad ska man då välja?

Enligt experten Richard Carlholmer finns det ungefär lika många fördelar och nackdelar med båda systemen men argumenten är olika. “Bor man på en plats med långa vintrar och många minusgrader under längre perioder kan ett system med förvärmd tilluft vara en värd investering. Med ett frånluftssystem är den inkommande luften samma som utomhustemperaturen när den kommer in i huset vilket resulterar i att golvvärme eller radiatorer behöver jobba hårdare för att värma upp huset på kallare platser. Jag brukar säga att om man bor söder om Dalälven räcker det oftast gott och väl med ett frånluftssystem om övriga förutsättningar är rätt.” berättar han.

“I slutändan är det framförallt magkänslan som avgör vilket system kunderna väljer. Ett FTX-system är en betydligt större investering jämfört med ett frånluftssystem och det är inte alltid kunden har behov av det. Ett FTX-system kan kosta ca 35.000-70000 kr extra (beroende på om det är en tilluftsmodul som kompletterar frånluftsvärmepumpen, eller ett separat FTX-aggregat till bergvärmepumpen) men elräkningarna för de båda systemen brukar landa på ungefär samma kostnad. Det är bra mycket mer pengar för en komfort som kanske inte behövs här i södra Sverige. Det är alltså värt att jämföra önskemål och behov med den extra kostnaden innan man bestämmer sig.” fortsätter han.

Välkommen till oss så hjälper vi dig

Förutom att huset ska kunna andas, värmas upp och kunna leverera varmt vatten i kranen så är det viktigt att inte bara lyssna på vad andra säger och glömma bort den ekonomiska biten. Ett kraftfullare system är i många fall en betydligt större investering som i vissa fall kanske inte är helt nödvändig.

Förutom att man ska välja ett värmesystem och ventilation som är anpassat till huset och förutsättningarna, så ska valet även kännas rätt för dig som husägare. Samtidigt vill vi hitta en så kostnadseffektiv lösning som möjligt för dig och din familj. På våra möten går vi tillsammans igenom husets och platsens förutsättningar i kombination med er familjs behov för att komma fram till den perfekta lösningen för just ert hus – både idag och i framtiden.

Boka möte

Boka möte

Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill träffa oss i Bergstena så återkommer vi med en bokningsbekräftelse.

  Namn*

  Telefonnummer*

  Mail*

  Var ska du/ni bygga?*

  Önskad dag

  Önskad tid

  MorgonFörmiddagEftermiddag

  Meddelande

  Vi värnar om era personuppgifter. Läs vår personuppgiftpolicy här.

  Beställ gärna våra kataloger

  Beställ