Vad är ett grannyttrande?

Svar

Grannyttrande eller grannes tillåtelse behövs:

  • om byggnaden placeras närmare gräns än gällande bestämmelse.
  • om byggnaden placeras på mark som inte får bebyggas.
  • om byggnadens area överskrider största tillåtna byggarea (BYA) enligt detaljplanen.

Flera tips och råd

Hemma Hos
Lantligt hus från husleverantören Alingsås Huspaket

Pampigt enplanshus med gammaldags detaljer

När drömtomten dök upp sålde de sitt nybyggda hus och byggde ett nytt Många som byggt hus med oss på Alingsås Huspaket är inte rädda för att bygga fler hus i framtiden. Familjen Ehrnberg har precis byggt klart sitt...

läs mer