Vad är ett bygglov?

Svar

Bygglov krävs vid nybyggnation av hus, det är ett tillstånd som krävs för att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad. Syftet med detta tillstånd är att säkerställa att projektet ska följa lokala regler för markanvändning och byggande. Våra säljare har full koll på vad som krävs och hjälper er gärna att tolka detaljplaner mm. samt att ta fram bygglovshandlingar.