Tillgänglighetskrav när du ska bygga nytt hus

Att själv få vara med och utforma sitt drömhus är en rolig resa med både spännande och lite kluriga vägar. Som hjälp längs vägen finns många bra ramar och regler att ta fasta på för att byggnationen ska bli så välfungerande som möjligt, både för nu och för framtiden. När du bygger nytt hus eller ansöker om bygglov för en om- eller tillbyggnad behöver du bland annat förhålla dig till de svenska kraven på tillgänglighet. När du vänder dig till oss på Alingsås Huspaket hjälper vi dig med dessa frågor, men det kan vara bra att ha en uppfattning om vad reglerna innebär redan innan du börjar planera ditt nya hus.

Vilket regelverk gäller?

Tillgänglighet och bostadsutformning styrs i flera olika regelverk. Sverige är juridiskt bundet till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilket gör att de svenska lagarna bygger på den konventionen. I plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen finns övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet. Det är sedan Boverkets byggregler, BBR, som sammanfattar vad som gäller och visar på hur du tillämpar lagar och regler för att uppfylla alla krav.

Boverkets byggregler hänvisar ofta till SIS, Svenska institutet för standarder, som tagit fram konkreta mått över hur du uppfyller tillgänglighet och användbarhet. Här finns dimensioner över möblerbart utrymme, fast inredning och fast utrustning samt betjäningsareor. SIS tjänster är informativa men kostar dessvärre pengar, medan informationen från BBR är kostnadsfri och tillgänglig för alla. Den informationen kan dock vara oprecis och svår att tolka. De regler och utformningskrav som vi tar upp i denna artikeln hanteras i bygglovet.

Hur arbetar Alingsås Huspaket?

Vi har fyra ritare som dagligen arbetar med alla de krav som ställs på nya villor. I dagarna hade vi besök av bygglovsenheten i Alingsås kommun för att prata om tillgänglighet och vad som är nytt inom området. Detta är ett exempel på aktiviteter som görs för att hålla våra medarbetare uppdaterade inom sina ämnen. Att ta till oss information om nyheter och förändringar gör att vi kan ge våra kunder en så smidig bygglovsprocess som möjligt och minska eventuella kompletteringar.

Köksö i ett lantligt kök
Familjen Flodén gjorde plats för en köksö i sin sekelskiftesvilla. Läs om utmaningar som kan uppstå längre ner.

Varför finns kraven på tillgänglighet?

Syftet med alla regler kring tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Oavsett om det är en offentlig miljö eller en bostad ska ytan kunna användas både av personer med full rörlighet och personer som använder rullstol, rullator eller käpp, eller till exempel har nedsatt syn eller nedsatt hörsel. Detta gäller om du bygger nytt hus, ändrar en befintlig bostad eller ändrar användningsområdet från till exempel fritidshus till permanentboende.

“Vilken fas våra kunder är i när de kommer hit första gången varierar väldigt mycket, om de har ett färdigritat hus eller inte alls vet hur det ska se ut. Även om kunden kommer med ett färdigritat hus kan det dyka upp utmaningar, arkitekter är duktiga på vilka regler som gäller men när vi sedan ritar huset i vårt system sker ibland förändringar. Våra innerväggar är till exempel tjockare än standard och när väggarnas mått ökar påverkar det andra ytor. Då har vi en dialog med kunden så att de känner sig nöjda med resultatet samtidigt som reglerna följs.” säger Pernilla Erlandsson som är ritare på Alingsås Huspaket.

De ramar och regler som ritarna arbetar efter specificeras i BBR och SIS. När det kommer till tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet ligger störst fokus på entréplanet, men det finns även vissa regler för hur eventuella övriga plan skall utformas. Ska man kunna tillgodoräkna sig yta på övervåningen behöver man antingen visa på att det är enkelt att komma upp till det övre planet, till exempel genom att parkera bilen där om det är ett suterränghus, eller att det finns plats att installera en hiss eller en ramp.

Det som påverkas av tillgänglighetskraven innefattar enkelt sagt både din tomt och det som står på den; hur du kommer fram till din dörr från bilen eller gatan, och hur du därifrån rör dig i entré och hall, passager, utrymme för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien, förvaring, samt inredningen i dessa.

Ett tillgängligt och funktionellt kök

“Inför bygglovsansökan ritar vi på Alingsås Huspaket upp ett tillgängligt kök i grova drag så som kunden vill ha det. Väljer man att beställa köket genom oss sätter man sig sedan ner tillsammans med en köksritare från vår samarbetspartner Electrolux Home. Där får våra kunder stor hjälp kring detaljer och tillgänglighet, och man bestämmer exakt hur köket ska utformas. Ett exempel som behöver planeras i god tid är köksön, eftersom att reglerna kräver 120 cm på vardera sida om köksön tar den mycket plats”, säger Pernilla.

Som exempel tar Pernilla en villa i sekelskiftesstil, ett symmetriskt 2-planshus med ett burspråk längs ena långsidan. Ofta lägger man köket på entréplan, till höger eller vänster om glasverandan. Vill du addera en köksö efter att huset är uppritat behöver köket nästan alltid breddas för att få plats med en passage på 120 cm vid köksöns alla arbetsytor. För att hålla huset symmetriskt behöver du sedan bredda lika mycket på andra sidan om glasverandan, och övervåningen blir automatiskt större när du gör entréplanet bredare. Helt plötsligt gjorde köksön att huset fick många fler kvadratmeter än det var tänkt från början.

Vitt sekelskifteshus och grönt gräs

När man ritar en sekelskiftesvilla likt familjen Stensekes kan symmetrin skapa utmaningar. Görs huset bredare åt ena hållet måste samma ändring göras åt andra hållet.

Fallgropar att undvika

“När man sitter hemma och skissar på sitt framtida hus är det vanligt att man krymper ner vissa utrymmen, och det är detta som skapar de största utmaningarna när huset sedan ska göras tillgängligt. Det jag ofta ser är att man krympt förvaringen, tvättstugan och teknikrummet. Bara man är medveten om att det finns regler kring detta så kan vi på Alingsås Huspaket självklart hjälpa till att anpassa måtten i efterhand.” säger Pernilla.

●      Man bör inte känna sig stressad inför en bygglovsansökan. När det finns tid att tänka, vrida och vända kan man alltid hitta en bra lösning som uppfyller kraven, även om till exempel största tillåtna byggarea är begränsad.

●      Utgå från det boende du har idag, vilka ytor gillar du och vart känns det för trångt. Fram med tumstocken för att mäta och tänka efter hur du själv vill optimera ytan.

●      Fundera också på framtiden, även om ytorna uppfyller alla krav kan dina behov komma att ändras. Går det till exempel att ta bort eller sätta upp en vägg när barnen blir tonåringar eller om familjen utökas?

“Istället för att se reglerna kring tillgänglighet som ett problem kan man faktiskt se det som möjligheter. Reglerna finns inte bara för att en rullstol ska få plats, utan för att skapa en bra funktion och levnadskvalitet för alla. Det finns andra situationer som kan uppstå tillfälligt som gör att extra plats behövs, och det blir generellt ett mer trivsamt och behagligt rum när det inte är så trångt. Sedan är det inte helt fel om dessa anpassningar är gjorda om man skulle vilja sälja huset någon gång i framtiden.” säger Pernilla.

Rymligt kök i lantlig stil

För familjen Stenseke var det viktigt med ett rymligt kök med plats för många gäster, därför valde de en öppen planlösning utan köksö.

Exempel på anpassningar

De regler vi pratar om i denna artikeln gäller åretruntboende och inte fritidshus. Beroende på hur stort ditt hus är och hur många personer som huset är avsett för är det olika regler som gäller. Hur din bygglovshandläggare väljer att tolka din ansökan kan också skilja sig från kommun till kommun, men alla i branschen lutar sig mot BBR och SIS standarder. Om du till exempel tagit fram en alternativ lösning som du anser uppfyller kraven kan du kontakta bygglovsenheten i din kommun för att ställa frågor innan du skickar in din ansökan.

Nedan följer ett litet axplock av punkter att tänka på när du utformar ditt hus

●      I alla bostäder som överstiger 55m² ska det finnas ett tillgängligt parsovrum, dvs rum med plats för dubbelsäng. Kravet här är ett utrymme på minst 300 x 370 cm. Normalt finns detta uppfyllt på entréplanet, men skulle ytan saknas kan parsovrummet läggas på ett annat plan förutsatt att avskild sovplats om minst 270 x 270 cm med tillgänglig möblering går att lösa på entréplan.

●      Om du inte vill ha en tvättmaskin på entréplan måste du ändå visa vart en tvättmaskin får plats samt dra fram vatten, el och göra en golvbrunn. Här finns dock ofta krav på att maskinen är installerad på entréplan vid slutbesiktning.

●      På entréplan är det minst ett badrum som ska vara tillgängligt, där behöver du dusch, toalettstol och handfat med specifika mått framför och intill. Sedan kan du även ha ytterligare ett litet WC på entréplan som inte behöver vara tillgänglighetsanpassat.

●      Om endast toalettstol, handfat och dusch ska få plats i badrummet är minimimåttet på rummet 170 x 190 cm.

●      Om du inte ritar in ett garage i din bygglovsansökan kan du behöva komplettera med ett utrymme för till exempel cyklar, vinterdäck och annat man brukar ha i garaget.

 

På nätet går det att hitta viss information som är sammanställd på ett mer lättillgängligt sätt för privatpersoner och byggherrar. Till exempel denna pdf som flera kommuner tillsammans arbetat fram. Om du vill läsa mer om standarder innan du börjar skissa kan du klicka in här.

Boka möte

Boka möte

Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill träffa oss i Bergstena så återkommer vi med en bokningsbekräftelse.

  Namn*

  Telefonnummer*

  Mail*

  Var ska du/ni bygga?*

  Önskad dag

  Önskad tid

  MorgonFörmiddagEftermiddag

  Meddelande

  Vi värnar om era personuppgifter. Läs vår personuppgiftpolicy här.

  Beställ gärna våra kataloger

  Beställ