Vad är ett förhandsbesked?

Svar

Om du önskar stycka av eller bygga på en fastighet utanför planlagt område kan det vara lämpligt att söka ett förhandsbesked. Syftet är att den sökande ska kunna få ett bindande besked innan byggnadsprojektering påbörjas och kostnader läggs ner på till exempel ritningar.