Beskrivning av olika ytor BOA, BIA, BYA, BTA, BRA

Svar

Boarea (BOA)

Den area i ett hus som är användningsbar för boende. Boytan utgör tillsammans med biytor byggnadens totalyta.

Biyta (BIA)

Följande räknas som biyta:

  • garage som kan nås inifrån
  • pannrum som kan nås inifrån
  • soprum som kan nås inifrån
  • utrymme med begränsad användning (se förtydligande nedan)

Sluttningsvåning:

Boyta är den yta som ligger inom 6 meter från den del av fristående yttervägg där den omgivande marken är i nivå med eller under golvnivån. (Med fristående yttervägg menas en vägg som inte gränsar mot annan byggnad.)

Övriga delar av våningsplanet är biyta. Som biyta räknas dessutom alltid:

  • garage som kan nås inifrån
  • pannrum som kan nås inifrån
  • soprum som kan nås inifrån
  • utrymme med begränsad användning (se förtydligande nedan)

Källarvåning

Hela ytan i en källarvåning räknas som biyta. Utrymme med begränsad användning – oavsett typ av våningsplan.

Specialregler

Våningsplan med snedtak där takhöjden är minst 1,9 m.

Om hela våningsplanet har en takhöjd på minst 1,9 m ska hela ytan mätas.

Våningsplan med snedtak och takhöjd delvis under 1,9 m.

För att ett våningsplan med snedtak överhuvudtaget ska mätas måste våningen ha en takhöjd på minst 1,9 m på ett utrymme av minst 0,6 m bredd. Man bortser från eventuella mellanväggar. Man mäter hela den golvyta där takhöjden är minst 1,9 m. Där det finns ytterligare golvyta utanför denna linje fortsätter man mäta. Man mäter dock inte mer än ytterligare 0,6 m ut i vardera riktning.

Byggyta (BYA)

Med byggnadsarea avses den area som en byggnad upptar på marken. Mindre utstickande fasaddelar som listverk eller portomfattningar räknas inte. Inte heller räknas taksprång (såvida det inte överstiger 0,5 m), yttertrappa eller ljusschakt. Däremot medräknas balkong om den är med sin undersida lägre än 3 m över mark, överbyggd gård och skärmtak (men hängränna räknas inte). Till skillnad från andra areamått har antalet våningar ingen betydelse.

 

Bruttoarea (BTA)

Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida. I bruttoarean inräknas bland annat mellanvåning (entresol). I bruttoarean inräknas exempelvis inte öppningar i bjälklaget. Om bruttoarean uppdelas på skilda nyttjandeenheter eller efter funktion (exempelvis bostad eller lokal) dras gränsen mitt i den skiljande väggen. För byggnader med en ”avvikande” arkitektur finns det fler regler för hur man räknar ut BTA.

Bruttoarean används i många sammanhang, exempelvis vid planbestämmelser, fastighetsvärderingar eller avgiftsberäkningar.

Våningsyta är ett liknande begrepp som kan finnas i äldre detaljplaner.

Bruksarea (BRA)

Den area i byggnad som man nyttjar för speciellt ändamål. Begränsas av de omslutande byggnadsdelars insida. Innerväggar och inredning ingår i bruksarea. Bruksarea används i många sammanhang t.ex.vid projektering, hyressättning, taxering, värdering, förvaltning.

 

Flera tips och råd

Hemma Hos
Modernt trähus med komplementbyggnad perfekt för tonårsbarnen - Bild från husleverantören Alingsås Huspaket.

Modernt trähus med komplementbyggnad perfekt för tonårsbarnen

Efter en lång tids sökande dök till slut den perfekta tomten upp spontant på förslag från en vän. Då var det inget att tveka på! Johan och Petra förverkligade sin dröm om ett modernt ladhus som diskret smälter in...

läs mer