Nu med flerbostadshus i portföljen

Som en ytterligare utveckling av vårt koncept antog Alingsås Huspaketutmaningen att medverka i uppförandet av ett flerbostadshus på Konduktörsgatan i Alingsås under 2018. Totalt handlade det om en huskropp om fyra lägenheter i två plan som dockades med ett redan befintligt hus. Och slutresultatet blev mycket bra.

Bakom projektet i fråga står Per-Martin Liljeäng äger fastigheten och som på deltid verkar som konsult inom byggbranschen.

– Den befintliga fastigheten stod på en tomt med en generös detaljplan som medgav en utbyggnad, och då tyckte jag inte att det var något att tveka om, allra minst nu när marknaden skriker efter hyresrätter, säger Per-Martin.

Sagt och gjort. Kontakt togs med arkitekten Anna-Lena Lerander som i samarbete med Per-Martin tog fram ett genomarbetat förslag.

– Då den befintliga hyresfastigheten är uppförd redan 1904, var vår tanke att på ett smakfullt sätt helt ”bryta” mot det gamla, men ändå plocka upp detaljer i paneler, fönsterfoder, dörrar, färgsättning med mera. Något jag tycker att vi lyckats väl med.

Totalt består den nya huskroppen av fyra lägenheter i två plan. Lägenheterna är identiska men spegelvända och inrymmer tre rum och kök om 66 kvm vardera.

Hur kom Alingsås Huspaket in i bilden?
– Jag har en god vän som jobbar där och vi kom i samspråk med varandra – och på den vägen är det. Alingsås Huspaket har ju egentligen inte jobbat med fokus på denna typ av projekttidigare då det bland annat ställer lite andra krav när det kommer till lägenhetsavskiljande väggarsamt ett komplicerat regelverk för brand och ljud.

Hur har tidsplanen sett ut?
– Första kontakten oss emellan togs vid årsskiftet 2017/2018. I mars var vi i hamn med ritningarna och i vecka 13 påbörjades markarbetet. Gjutning skedde i vecka 17 och i vecka 21 inleddes så resningen. Besiktning genomfördes i december 2018 och därpå var det dags för de nya hyresgästerna att flytta in.

Är du nöjd?
– Mycket! Det har varit ett bra samarbete mellan såväl arkitekten som Alingsås Huspaket och Malmbergs Bygg som skötte själva byggnationen. Alla har varit lyhörda och bjudit på god service. Komponenter som jag tror är oerhört viktiga för att få till ett bra slutresultat – alla är vi bra på olika saker…

Och vad säger då Mattias Björkdahl som varit säljarefrån Alingsås Huspakets sida?
– Ett spännande projekt som bjöd på ett antal utmaningar för vår del. Men jag tycker att vi löste allting på ett bra sätt, varför vi kommer att konceptualisera det här med flerbostadshus och därmed införliva det i vår produktportfölj.