Vad är en konstruktionsritning?

Svar

En konstruktionsritning eller K-ritning är ett samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en byggnadskonstruktör. K- ritningar omfattar huvudsakligen måttsatta stomritningar och stomkompletteringsritningar. En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad, ibland behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. Dessa ritningar innehåller detaljerade anvisningar om hur olika delar i byggprojektet ska konstrueras.

Dessa tar vi också fram före leverans av huset.