Vad är en konstruktionsritning?

Svar

En konstruktionsritning eller K-ritning är ett samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en byggnadskonstruktör. K- ritningar omfattar huvudsakligen måttsatta stomritningar och stomkompletteringsritningar. En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad, ibland behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. Dessa ritningar innehåller detaljerade anvisningar om hur olika delar i byggprojektet ska konstrueras.

Dessa tar vi också fram före leverans av huset.

Flera tips och råd

Valfrihet in i minsta detalj - Bild från husleverantören Alingsås Huspaket.

Valfrihet in i minsta detalj

Vi på Alingsås Huspaket ville skapa en tillvalskatalog som visar vad som är möjligt när du bygger hus med oss, men det visade sig bli en enormt stor katalog – för hos oss är allt möjligt! Därför heter vår...

läs mer
Hemma Hos
Vitt sekelskifteshus med liggande och stående panel

Sekelskifteshus med liggande och stående panel

I en idylliskt lantlig miljö, med ängar, gärdsgårdar och skogsdungar, byggde Anna och Wictor sitt klassiska sekelskifteshus. De har lyckats skapa ett nybyggt hus med gammaldags känsla. Visste man inte annat skulle man kunna tro att huset alltid stått...

läs mer