Välkommen till Sveriges bästa husutställning

Nyligen slog vi på Alingsås Huspaket upp dörrarna till vår nya utställning i Bergstena. Enligt oss Sveriges bästa utställning för husbyggarkunder. Den nya utställningen är på ca 300 kvm, vilket är en fördubbling av den tidigare ytan. Här kan man verkligen i detalj få veta hur det nya huset från Alingsås Huspaket kommer att se ut och kommer att utrustas.

Den nya utställningen bjuder bland annat på olika former av fasader, tak, utvändiga snickerier, golv, dörrar/fönster, kök, badrum/klädvård, bastu och alla andra tillvalsdetaljer som hör ett nytt hus till.

Bergstena - Sveriges bästa husutställning

– Den stora utställningen ihop med vår intilliggande produktionsenhet med Sveriges modernaste fasadmåleri och storskaliga tillverkning av stommar, takstolar och fasader, skapar en helhetsbild för kunden att ta ställning till vid ett besök hos oss i Bergstena – något som är unikt för branschen. Nu greppar kunden hela processen från ax till limpa vid ett och samma tillfälle, säger Johannes Anderklint.

I samband med nyöppnandet har vi även inrättat ett antal fler konferensrum, vilket gör att fem kundmöten kan hållas samtidigt. En stor hjälp för att kunna möta våra kunders krav på tillgänglighet. Lägg därtill ett eget minihus med hustypiska exteriöra och interiöra detaljer för barnen med filmmöjligheter och leksaker samtidigt som mamma och pappa kikar på alla husdetaljer och gör sina val.

Sveriges bästa husutställning
– Tanken med utställningen är att nyttja den vid första mötet med oss, som en viktig del av helhetsintrycket och för att få en tydlig bild av vad Alingsås Huspaket erbjuder. Samt vid efterkommande möten, då man tillsammans med säljaren går igenom alla detaljval och har en chans att ”klämma och känna” på allting innan beslut tas. Utställningen har varit en starkt bidragande faktor till vår höga kundnöjdhet då man på ett praktiskt och tydligt sätt går igenom husets alla detaljer i lugn och ro före beslutet, detta stärks ytterligare i och med denna satsning, förklarar Johannes.

Så har du inte besökt oss tidigare och är nyfiken på vårt koncept – tveka inte att ta kontakt med oss för ett besök!