Vad är ett pantbrev?

Svar

Pantbrev är ett värdebevis som används som säkerhet när du tar ett bolån. När du lånar pengar för att köpa ett hus, pantsätter du huset genom att överlämna ett pantbrev till banken. Beloppet på ditt pantbrev är ofta lika stort som beloppet på ditt bolån.

Ett pantbrev är alltid knutet till en specifik fastighet (Tomt) och tas därför över av den nya ägaren när huset säljs.

Om de pantbrev som finns i fastigheten är mindre än det belopp du vill låna, behöver du ansöka om inteckning, för att få ut ytterligare pantbrev. Kostnaden för att ta ut nya pantbrev, som kallas för stämpelskatt, är 2 procent av summan på pantbrevet. Stämpelskatten räknas på hela tusentals kronor, som avrundas neråt.