Vad är en produktionskostnadskalkyl?

Svar

En produktionskostnadskalkyl är en kalkyl som tydligt beskriver dina kostnader fram till färdigt hus – till exempel inköp av tomt, anslutningsavgifter för vatten och avlopp, elanslutning, grund- och byggkostnader, lånekostnader och pantbrev.

Våra säljare hjälper alltid till med en produktionskostnadskalkyl för helheten av ett husbygge som du tar med till din bank.