Vad är amortering?

Svar

Amortering är det belopp du ska betala av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Amorteringen betalas tillsammans med räntan, oftast varje månad eller kvartal.

Att amortera betyder att du betalar tillbaka ditt lån och genom att du amorterar minskar skulden. Hur mycket du amorterar varje gång beror på villkoren för ditt lån. Det finns amorteringsfria lån, men de är mindre vanliga i dag. Det är främst bolån som i vissa fall kan vara amorteringsfria, men numera finns det lagbestämmelser om amortering på bolån.