Fastighetsskatt/fastighetsavgift vad är det?

Svar

Du som äger en fastighet ska betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Underlaget för avgiften eller skatten är förifylld i din inkomstdeklaration. Du behöver alltså inte betala in avgiften eller skatten separat, utan den ingår i din slutliga skatteberäkning.

Du behöver inte betala någon fastighetsavgift de första 15 åren för nybyggda småhus som har värdeår 2012 och senare.